Thăng Long – Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Văn hoá

280,000

Cho đến nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Thăng Long – Hà Nội được đăng tải, công bố về đất và người Thăng Long – Hà Nội, về lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng, về cách thức ứng xử của người Thăng Long – Hà Nội với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội… Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu này được đăng tải ở nhiều nơi và ở nhiều thời điểm khác nhau. Vì vậy, việc xuất bản một cuốn sách tập hợp những bài viết tiêu biểu về văn hóa Thăng Long – Hà Nội nhằm giúp người đọc, người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận những vấn đề văn hóa của mảnh đất ngàn năm lịch sử là việc làm cần thiết.
Cuốn sách tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu về văn hóa Thăng Long – Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử. Với những bài viết tiêu biểu về văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn vật, cuốn sách sẽ tái hiện lại bức tranh văn hóa của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay trên nhiều phương diện: từ môi trường sinh thái, cảnh quan, những vấn đề về đời sống vật chất như cách thức ăn, mặc, ở, đi lại đến những vấn đề về đời sống tinh thần như: tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, tiếp xúc giao lưu văn hóa và về người Hà Nội.
Cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức sâu rộng về văn hóa của vùng đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn vật..

icons8-exercise-96 chat-active-icon