Thành Cát Tư Hãn – Nguyễn Trọng Khanh

100,000 70,000