Thành Cát Tư Hãn

100,000 70,000

Thành Cát Tư Hãn là một Kha Hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ. Các cuộc chinh phạt của ông trên khắp Á – Âu để bành trướng lãnh thổ. Thành Cát Tư Hãn cũng nổi tiếng với sự tàn bạo.