Thu Hút Thiện Cảm Tạo Dựng Lòng Tin

119,000 89,250

“Khi mỉm cười với người nào đó, bạn ngầm nói với họ rằng bạn có thiện cảm với họ, ít nhất là ở mức độ nào đó. Họ sẽ hiểu được ý nghĩa này và họ cũng có thiện cảm hơn với bạn. Hãy tập thói quen cười. Bạn chẳng mất mát gì cả.” (Dale Carnegie)

Mã: 8932000130550 Danh mục: Từ khóa: ,