Thư mục nghiên cứu Nguyễn Du

63,000

Giới thiệu sách Thư mục nghiên cứu Nguyễn Du
Công việc nghiên cứu, khám phá… của một chuyên gia, của một người làm luận án khoa học… nhất thiết phải được bắt đầu bằng một “Thư mục nghiên cứu”. Qua đó, người nghiên cứu nắm bắt tổng thể tình hình nghiên cứu, các vấn đề gì đã được đặt ra và giải quyết như thế nào, giải quyết tới đâu, những vấn đề nào còn để lại mà mình phải tiếp tục giải quyết, đưa công tác nghiên cứu tiến lên theo hướng mới. Tóm lại, là cần phải kế thừa và vượt qua. Tất cả đều phải có chứng tích khoa học, chính xác trong từng câu, từng luận điểm trích dẫn…

icons8-exercise-96 chat-active-icon