Tiếng Việt lịch sử một tham chiếu hồi quan

238,000

Mô Tả Sản Phẩm

Cuốn sách này đến với tay người bạn đọc nhờ sự cố gắng nhỏ nhoi của mấy anh chị em chung tôi: những đồng nghiệp gần gũi nhau và cùng ham thích tìm hiểu Việt ngữ học.

Sách có tên là “Tiếng Việt lịch sử” chứ không phải là Lịch sử tiếng Việt. Lịch sử tiếng Việt thì khó lắm và phải dụng công và lâu dài. Nghiên cứu lai lịch và sự phát triển tiếng Việt cả ngàn năm là chuyện khó, không làm ngày một ngày hai, càng không phải công việc cho một người hay một nhóm người. Lại phải có cách tiếp cận khác cho nội dung này. Tuy nhiên, đây lại là công việc không thể không làm trên cả phương diện học thuật và lòng yêu mến tiếng Việt và văn hóa Việt.

Thấm nhuần tinh thần “Kiến tha lâu đầy tổ”, trong khi hướng đến nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, chúng tôi cùng nhau chọn một cách đi: tìm hiểu “Tiếng Việt lịch sử”, nghĩa là, chọn lấy một số vấn đề của Tiếng Việt có tính lịch sử để quan sát và nhận xét.

Trích “Lời nói đầu” – “Tiếng Việt Lịch Sử – Một Tham Chiếu Hồi Quan”

icons8-exercise-96 chat-active-icon