Tiểu truyện danh nhân Tôn Thất Thuyết

72,000

Tác giả: Cố Nhi Tân
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Công ty phát hành: Alphabooks
Số trang: 157
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 10/2015
Trọng lượng (gr):200

“Nước Nam ta ký hiệp ước với nước Pháp… thoạt tiên ta nhượng 3 tỉnh Nam Kỳ; hai năm sau, còn ba tỉnh nữa họ lại lấy nốt. Vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, họ còn dùng mưu mẹo lập lãnh sự ở Huế và Bắc Kỳ, bắt buộc ta phải ký hiệp ước mới… mục đích là quyết tâm xâm lược xứ Bắc Kỳ hòng chiếm những đất đai của tổ tiên ta để lại… Sự bức hiếp đó ta dù kiên nhẫn đến thế nào cũng không thể chịu được.”

– Trích Chiếu cần vương

icons8-exercise-96 chat-active-icon