Tịnh Độ Tại Nhân Gian

124,000

Mô Tả Sản Phẩm:
Như thế nào là Tịnh Độ Nhân Gian?
và pháp môn niệm phật cầu vãng sanh
Tây – Phương cực – Lạc
Có phải là Cực Đoan Không?

icons8-exercise-96 chat-active-icon