Tôn Ngô Binh Pháp (NXB Khai Trí 1968)

72,000

Tôn Ngô Binh Pháp gồm Tôn Tử : 13 Thiên
– Thủy kế
– Tác chiến
– Mưu công
– Quân hình
– Binh thế
– Hư Thực
– Quân tranh
– Cửu biến
– Hành quân
– Địa hình
– Cửu địa
– Hỏa công
– Dụng gián
Ngô Tử: 6 Thiên
– Đồ quốc
– Liệu địch
– Trị binh
– Luận tướng
– Ứng biến
– Lệ sĩ
Do Nguyễn Phước Hải, Mã Nguyên Hoa và Lê Xuân Mai dịch

Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon