Tôn Sĩ Nghị Lê Chiêu Thống Quang Trung

45,000

Trong những điều kiện khách quan, chủ quan như trên, lẽ tất nhiên vua Quang Trung phải đại thắng, lẽ tất nhiên vua Quang Trung phải đại thắng và thắng một cách mau lẹ chớp nhoáng.
Dĩ nhiên là trong cuộc đánh nhau, sự chỉ đạo tác chiến chủ quan, quyết định một phần lớn sự thắng bại.
Song một phần khác, cũng còn tùy theo những điều kiện khách quan, tức là sự chỉ đạo tác chiến của địch.
Người anh hùng có thể xoay chuyển thời thế và tạo ra cơ hội thuận lợi cho mình; nhưng trước hết người anh hùng phải lựa chiều thời thế, lợi dụng cơ hội mà hành động.
Đó chính là trường hợp của vua Quang Trung chúng ta có thể rút ra mấy kinh nghiệm sau đây, khả dĩ coi là những nguyên tắc chiến thắng:
1- Được nhân dân tín nhiệm ửng hộ thì thắng.
2- Chiến lược chiến thuật sát thì thắng.
3- Tấn công có kế hoạch thì thắng.
4- Quân đội đánh giỏi (có tinh thần) thì thắng.
5- Giữ được bí mật, đánh bất thình lình thì thắng.
6- Thực hiện được triệt để kế hoạch tác chiến thì thắng.

Trích đoạn Kết luận – Lê Văn Hòe.

icons8-exercise-96 chat-active-icon