Tổng Tập Văn Học Nôm Việt Nam (Bộ 2 quyển)

390,000

TỔNG TẬP VĂN HỌC NÔM

Tập 1: 1090 trang, gồm các tác phẩm:

 1. Nguyễn Trãi Quốc âm thi tập
 2. Hồng Đức quốc âm thi tập
 3. Bạch Vân quốc ngữ thi
 4. Sô Nghiêu đối thoại

cùng nguyên bản chữ Nôm tác phẩm: Ức Trai di tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập, Sô Nghiêu đối thoại.

Tập 2: 717 trang, gồm các tác phẩm:

 1. Khâm định thăng bình bách vịnh
 2. Lê triều ngự chế quốc âm thi
 3. Càn nguyên ngự chế thi tập
 4. Thơ Nôm của một số tác gia:

– Chúa Trịnh Sâm

– Bùi Xương Tụ

– Đỗ Thế Giai

– Nguyễn Quý Đức

– Đặng Đình Tướng

– Nguyễn Tông Khuê

cùng nguyên bản chữ Nôm tác phẩm Lê triều ngự chế quốc âm thi; Càn nguyên ngự chế thi tập.

Tổng tập Văn học Nôm Việt Nam được xuất bản nhằm giới thiệu với thế hệ người Việt Nam hôm nay về vai trò của chữ Nôm trong ngôn ngữ văn học dân tộc và một nền văn học chữ Nôm với nội dung và nghệ thuật phong phú, tiến bộ, có giá trị về nhiều mặt, tạo điều kiện cho giới nghiên cứu Hán Nôm và các ngành khoa học khác có cái nhìn tổng thể về nền văn học viết bằng chữ Nôm, giúp cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay hiểu được giá trị đích thực của văn hoá truyền thống trong lịch sử và thực hiện xã hội hoá ngày càng nhiều các tư liệu chữ Nôm, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, khai thác và bảo tồn di sản chữ Nôm trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam và trong bối cảnh giao lưu, hoà nhập với văn hoá khu vực và quốc tế; tạo cho văn học chữ Nôm có một vị trí nhất định, trong kho tàng di sản văn hoá thành văn thế giới.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm xuất bản bộ Tổng tập văn học chữ Nôm, một tập đại thành đầu tiên về văn học chữ Nôm trong kho tàng thư tịch về chữ Nôm hiện được lưu giữ khá đầy đủ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm với khoảng 1.600 tên sách (khoảng 600 tác phẩm thuần Nôm, khoảng 200 tác phẩm sách chữ Hán diễn Nôm, khoảng 800 tác phẩm sách chữ Hán lẫn Nôm), ngoài ra còn hàng ngàn văn bia có khắc chữ Nôm, trong đó có trên 100 đơn vị văn bia khắc toàn chữ Nôm cùng hàng ngàn sách chữ Nôm của các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao được sưu tầm mới đây.

Bộ sách gồm 10 phần, trong mỗi phần chia thành nhiều tập:

 1. Thơ Nôm Hàn luật (3 tập)
 2. Ca dao (2 tập)
 3. Thơ lục bát (2 tập)
 4. Diễn ca (6 tập)
 5. Từ khúc(1 tập)
 6. Văn biền ngẫu (2 tập)
 7. Thơ văn dịch (3 tập)
 8. Câu đối Nôm (1 tập)
 9. Truyện Nôm (7 tập)
 10. Truyện thơ Nôm Tày Nùng.
icons8-exercise-96 chat-active-icon