Trung Quốc Thiền Tông Thông Sử

454,000

Người nghiên cứu lịch sử phật giáo không những phải vận dụng Thiêng sử, Đăng lục để giải mã các vấn đề của nội bộ Thiền tông mà còn phải đặt chúng trong dòng chảy đại sử để thấy rõ sự tác động của thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa, trình độ dân trí đến Thiền tồng. Cuốn Trung Quốc Thiền Tông Thông Sử này đã làm được điều đó…

icons8-exercise-96 chat-active-icon