Từ điển đường phố Hà Nội

320,000

– Đây là cuốn sách tra cứu về tên đường và phố Hà Nội, cung cấp cho người đọc đầy đủ, có hệ thống về tên đường phố Hà Nội giúp cho việc tra cứu, nghiên cứu về Hà Nội, đồng thời có thể dùng cho việc hướng dẫn, du lịch, tìm hiểu lịch sử và địa lý Hà Nội. Cuốn sách sẽ là cơ sở để nghiên cứu quản lý đô thị, quy hoạch đô thị xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi khác cũng như xây dựng và quản lý giao thông đô thị và các ngành khác như điện, nước, môi trường… Đồng thời công trình góp phần quảng bá du lịch, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

– Nội dung chính của cuốn sách tập trung giới thiệu tên đường phố Hà Nội, lịch sử hình thành thay đổi các tên đường, phố Hà Nội qua các thời kỳ.

Ngoài ra sách còn đề cập tới các vấn đề: Trích lục bản đồ cụ thể của từng đường phố Hà Nội; Thông tin đầy đủ các thông số kỹ thuật từng đường phố cụ thể; Giới thiệu một số công viên, quảng trường tiêu biểu; Tiểu sử các danh nhân là tên của các đường, phố công viên, quảng trường.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon