Từ điển Phật học

Mỗi tông phái đạo Phật đều mang một sắc thái riêng biệt nhưng cốt tủy của chúng vẫn là một, ví như những mặt khác nhau của một hạt minh châu. Cuốn sách này tập trung diễn tả những khía cạnh đó bắt đầu từ nguồn gốc Ấn Độ cho đến lúc truyền pháp sang các nước như Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật, Việt Nam…
Từ Điển Phật Học gồm các mục từ được biên soạn từ các chú giải, soạn tập, nghiên cứu của nhiều tác phẩm Phật học. Sách chia làm 2 phần, phần Việt ngữ và phần phụ ban ngoại ngữ, bao gồm các tiếng Phạn, Pali, Hoa, Nhật Bản.

Danh mục: Từ khóa: ,
icons8-exercise-96 chat-active-icon