Từ hành cung Tức Mặc – Thiên Trường đến đô thị Vị Hoàng (thế kỷ XIII-XIX)

95,000

Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề liên quan đến hành cung Tức Mặc – Thiên Trường và đô thị Vị Hoàng từ thế kỷ XIII – XIX như: Cơ sở hình thành, vị trí, ý nghĩa của hành cung Tức Mặc – Thiên Trường trong thể chế chính trị của vương triều Trần thế kỷ XIII -XIV; cơ cấu quản lý và cách thức sử dụng nhân tài trong điều trong điều hành bộ máy chính quyền trung ương đậm tính quý tộc dòng họ của vương triều Trần: vai trò hậu cứ của kinh thành của phủ Thiên Trường trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên của dân tộc… Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa của Nam Định thời trung đại được phác họa sinh động bằng sự chuyển dịch từ làng ra phố của Vị Hoàng, một làng cổ ven phủ Thiên Trường xưa.

icons8-exercise-96 chat-active-icon