Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội: Tuyển tập văn khắc Hán Nôm

480,000

Công trình tập hợp, tuyển dịch khoảng 150 văn bản khắc trên bia đá, chuông, khánh đồng của 14 quận huyện thuộc thành phố Hà Nội (chỉ tính đến trước ngày 31/8/2008 khi Hà Tây chưa sát nhập vào với Hà Nội). Đây là những bài minh văn tiêu biểu phản ánh về sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng của Thăng Long – Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử. Với những bài minh văn khắc trên chất liệu có tính bền vững như đá và đồng, các bài văn này là tư liệu gốc, nguyên bản, chính xác về từng thời kỳ lịch sử trong quá trình phát triển đi lên của Thăng Long Hà Nội.
Tuyển tập văn khắc được tuyển chọn từ các điểm di tích tiêu biểu của các quận nội thành đến các huyện xa như Sóc Sơn, Đông Anh. Đó là các di tích như đình, chùa, đền, miếu, lăng mộ, từ đường dòng họ, văn miếu và văn chỉ, cầu, chợ. Với nhiều loại hình di tích như vậy thì giá trị của tư liệu văn khắc mang lại sẽ rất phong phú, đa dạng về Thăng Long – Hà Nội.
Cuốn sách là một tập hợp những di văn tiêu biểu của Hà Nội, đó là những thông điệp của người xưa trao lại, giúp chúng ta hình dung được sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của Thăng Long xưa..

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon