Tử Thư Tây Tạng (Tái Bản 2019)

90,000 72,000

Tử Thư Tây Tạng

Trong cuốn kinh thư cổ điển này của Phật giáo Tây Tạng – theo truyền thống được đọc to cho người chết để giúp họ đạt được giải thoát – chết và tái sanh được xem như quá trình chuẩn bị cho một cơ hội để nhận diện bản tánh đích thực của tâm.

Mã: 8935434343329 Danh mục: , , Từ khóa: ,