Tư Tưởng Phật Giáo Trong Triết Học Gilles Deleuze

149,000 89,000

Quyển sách  Tư Tưởng Phật Giáo Trong Triết Học Gilles Deleuze của tác giả Hồng Dương Nguyễn Văn Hai viết. Sách gồm 12 chương dày 543 trang được in tại Nhà Xuất Bản Thuận Hóa. Tất cả 12 chương đều toát lên sự sôi nổi đầy năng lực trí thức, từ hai phía, Phật giáo và Gilles Deleuze.