Tục ngữ, ca dao, dân ca Hà Nội

256,000

Thăng Long – Hà Nội là một vùng đất cổ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa bốn phương, nơi còn lưu giữ một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng.

      Theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm Chương trình KX.09 và đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Thăng Long – Hà Nội, KX.09.10. Hơn nữa, Thăng Long -Hà Nội có một kho tàng ca dao, tục ngữ hết sức phong phú và có giá trị. Đã có nhiều cuốn sách phần nào phản ánh được diện mạo của các loại hình văn học dân gian này: Ca dao ngoại thành, không đề tên soạn giả, H., Sở Văn hóa xb, 1976, 168 trang; Ca dao ngạn ngữ Hà Nội, Triều Dương, Phạm Hòa, Tảo Trang, Chu Hà, in lần thứ hai, H. Hội Văn nghệ Hà Nội xb, 1972, 207; Ca dao ngạn ngữ Hà Nội, Chu Hà, Trần Lê Văn, Nguyễn Vinh Phúc, Hà Nội, Hội Văn nghệ Hà Nội xb, 1981, 1981, tập II, 63 trang… Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết thì chưa có công trình nào phản ánh được một cách đầy đủ và toàn diện về thể loại văn học dân gian này của Hà Nội.

      Kế thừa và phát huy những thành tựu của các soạn giả đi trước, nhóm biên soạn chúng tôi bước đầu tập hợp khối lượng ca dao, tục ngữ trong các sách sưu tầm trước đây vào một công trình, nhằm giới thiệu với bạn đọc một sưu tầm tương đối đầy đủ về ca dao tục ngữ Hà Nội. Cuốn sách không chỉ nhằm mục đích phục vụ bạn đọc rộng rãi trong việc thưởng thức, tìm hiểu thơ ca dân gian, chúng tôi còn mong muốn đây là cuốn sách công cụ nhằm cung cấp tư liệu cho các nhà nghiên cứu khoa học xã hội.

icons8-exercise-96 chat-active-icon