Tuổi trẻ Thăng Long – Hà Nội những nét đẹp truyền thống và hiện đại

160,000

Quá trình hình thành và phát triển những bản sắc và tính cách của con người Thăng Long – Hà Nội gắn liền với những đóng góp của các thế hệ của những người trẻ tuổi. Thế hệ trẻ Thăng Long – Hà Nội, từ đời này sang đời khác luôn là những người đi tiên phong trong lao động sáng tạo, chiến đấu, chống ngoại xâm, giữ gìn và phát triển những phẩm chất tốt đẹp rất đặc trưng của “con người Tràng An”. Những người trẻ tuổi vừa bảo vệ các giá trị truyền thống vừa mang đến cho cuộc sống và văn hoá sự trẻ trung sôi nổi nhưng cũng đầy tinh tế của Thăng Long – Hà Nội.
Công trình nghiên cứu những đặc trưng về nhân cách của tuổi trẻ Thăng Long – Hà Nội từ truyền thống lịch sử, đặc biệt là tính cách xung kích và sáng tạo trong học tập, lao động, chiến đấu chống ngoại xâm, so sánh với những biến đổi của nó trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp truyền thống của tuổi trẻ Thăng Long – Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá Thủ đô Hà Nội và đất nước
Công trình cung cấp những thông tin và luận cứ khoa học cho bạn đọc, những người quan tâm, đặc biệt là thanh thiếu niên thủ đô, giúp hiểu về đặc trưng và nhân cách truyền thống, củng cố niềm tự hào, kế thừa và phát huy những truyền thống này trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô hiện nay.

icons8-exercise-96 chat-active-icon