Vân đài loại ngữ (bộ 3 tập)

630,000

Vân  tức vân hương 芸香, tên một thứ cây sống nhiều năm, cao hai ba thước, lá xanh lợt, khoảng tháng 6 tháng 7 trổ hoa, hoa có bốn cánh màu vàng nhiều hương thơm, dùng làm thuốc, trừ được loài mọt trong sách. Cho nên người ta dùng vân hương ghép vào trong sách để giữ sách được nguyên vẹn lâu dài.
Vân đài là đài chứa sách (có trừ mọt bằng vân hương)
Loại ngữ là những lời nói những câu chuyện được xếp thành môn thành loại chung với nhau.
Vân đài loại ngữ là một bộ sách bách khoa tập hợp những kiến thức về triết học, khoa học, văn học, vạn vật học xếp thành loại với nhau trong 9 đề mục:
1. Lý khí (vũ trụ luận).
2. Hình tượng (vũ trụ học).
3. Khu vũ (địa lý).
4. Vựng điển (điển lệ, chế độ).
5. Văn nghệ.
6. Âm tự (ngôn ngữ văn tự).
7. Thư tịch (sách vở).
8. Sĩ quy (phép làm quan).
9. Phẩm vật (vật dụng và vạn vật học).

icons8-exercise-96 chat-active-icon