Văn Hóa Quân Sự Việt Nam – Truyền Thống Và Hiện Đại

250,000

Cuốn sách là công trình đầu tiên nghiên cứu hệ thống, toàn diện, xuyên suốt sự phát triển của văn hóa quân sự Việt Nam trên nền tảng lý luận và sự khái quát khoa học tổng hợp; làm sâu sắc quan niệm khoa học về văn hóa quân sự,

icons8-exercise-96 chat-active-icon