Về Cái Tinh Thần Trong Nghệ Thuật – Kandinsky

195,000 146,250

Kandinsky ( Wassily) , họa sĩ người Nga quốc tịch Đức, sau đó là quốc tịch Pháp, sinh ở Moskva năm 1866, mất ở Neuilly-sur-Seine năm 1944. Là một trong những người sáng lập ra nhóm ” Kỵ sĩ Xanh” và là người khởi xướng vĩ đại cho nghệ thuật trừu tượng( từ 1910), giáo sư trường Bauhaus năm 1922, định cư ở Paris năm 1933 để tránh chủ nghĩa phát xít.

Đặc biệt ông dã viết cuốn sách Về cái tinh thần trong nghệ thuật, làm căn cứ cho tự do sáng tạo và cảm hứng trữ tình dự trên ” sự thiết yếu bên trong”.

Về cái tinh thần trong nghệ thuật là cuốn sách lý thuyết đầu tiên và quan trọng nhất của Kandinsky, và cũng là một trong số ít cuốn sách lý thuyết quan trọng nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới, mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Danh mục: