Viết Kịch Bản Điện Ảnh Và Truyền Hình

80,000 48,000

Trong cuốn sách nhỏ này,  chúng tôi không có tham vọng gì hơn là cố gắng trình bày những hiểu biết và kinh nghiệm thực hành  để người đọc có thể nắm vững những nguyên tắc cơ bản trong việc viết một kịch bản phim điện ảnh và truyền hình, không quá nặng tính giáo khoa, mà cốt khơi gợi cho người đọc có được lòng tin, biến nó thành ngọn lửa sáng tạo, để trở thành một nhu cầu, một đòi hỏi bức xúc, một sự thật thôi thúc không thể không viết.