Xã, phường, thị trấn Hà Nội

400,000

Cuốn sách đã góp phần bổ sung thêm nguồn tư liệu thực tế về thủ đô Hà Nội kể từ sau khi mở rộng địa giới hành chính. Đây là một công trình nghiên cứu, biên soạn vừa mang tính chất tra cứu vừa mang tính chất cung cấp thông tin như một cuốn cẩm nang cho việc tra cứu các đơn vị xã, phường trong từng quận, huyện được nhóm biên soạn sắp xếp theo thứ tự ABC.
Về nội dung, qua các hội thảo, qua ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu … nhóm biên soạn đã xây dựng được một khung tương đối thống nhất về thông tin các xã, phường, thị trấn bao gồm: Quá trình hình thành phát triển; tiềm năng về điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; thành tích nổi bật và định hướng phát triển. Đây là các thông tin – tư liệu cung cấp cho bạn đọc những nét khái quát, đặc trưng của một xã, phường, thị trấn.

icons8-exercise-96 chat-active-icon