Các nhà tư tưởng lớn của Kitô Giáo

120,000

Các Nhà Tư Tưởng Lớn Của Kitô Giáo là một nhập môn vào thần học Kitô giáo. Thần học ở đây được Hans Kung xem xét trong quá trình thực hành, thần học trong dự phóng cuộc đời, thần học như được phản ánh trong những nhân vật mang tính hệ hình [paradigmatischer] của lịch sử Kitô giáo những nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo tiêu biểu cho cả một thời đại. Những “nhân vật mang tính hệ hình” đó là: bốn nhà thần học Công giáo Phaolô (? – 60), Origen (185 – 251), Augustinô (354 – 430), Thomas Aquinas (1224/5 – 1274); và ba nhà thần học Tin lành Martin Luther (1483 – 1546), Schleiermacher (1768 – 1834) và Karl Barth (1886 – 1968). Bảy nhà tư tưởng lớn của Kitô giáo không chỉ giúp chúng ta hiểu được thời đại của họ mà với thế giới xa lạ của mình họ cũng giúp chúng ta hiểu tốt hơn thực tại của ngày hôm nay.

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon