Chân lạp phong thổ ký

81,000

Quyển sách duy nhất mô tả vùng Angkor, đế đô nước Cao Miên ngày xưa giữa thời cực thịnh là tập ký ức “Chân Lạp Phong Thổ Ký” của ông Châu-Đạt-Quan.
Đối với các nhà khảo cổ, tập ký ức của họ Châu là một tài liệu vô cùng quý giá để tìm hiểu về Cao-Miên, một quốc gia không có để lại lịch sử trên giấy mực, còn đối với người Cao Miên thì chính họ phải nhờ những dòng chữ vàng ngọc kia để biết tổ-tiên họ trong khoảng thời gian ấy.
Chúng tôi soạn phần Việt-ngữ theo nguyên văn tập ký ức do Bác-sĩ Otto Karrow Giáo sư tại viện Đại-học Goethe ở tỉnh Frankurt (Tây-Đức) gởi tặng qua sự giới thiệu của Giáo sư Bùi Hữu Sủng, được ông Hoàng Đẩu Nam, Chuyên-viên Hán học ở Phủ Quốc-Vụ-Khanh đặc trách Văn-hóa và Giáo sư Việt gốc Hoa Quách-Chí -Dân ở Phan-thiết giải thích những điểm cần thiết, sau cùng là vài điều nhận xét của chúng tôi mạo muội chua thêm.

Trích Lời nói đầu

Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon