Chuyện vô lý

160,000

“Đọc cuốn “Chuyện vô lý” của bạn Lãng Nhân, tôi đã nẩy ra những ý kiến như trên về tạp văn: đối với tôi, ông Lãng Nhân là bậc đàn anh trong văn giới, một bậc đàn anh duy nhất đáng trọng đã đi trước tôi trong loại văn này. Tôi coi những bài tạp văn này là sự biểu thị những phản ứng của ông trong một hoàn cảnh xã hội “vô lý” đã qua. Nhưng không phải vì là phản ảnh của một trạng huống xã hội đã qua mà cuốn “Chuyện vô lý” đương nhiên trở thành “vô lý” trong xã hội hiện tại.”

Trích Tựa của Hiếu Châu

Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon