Con cừu của hoàng tử bé, cổng ngõ của tôi

40,000

Những bài thơ mang một khí hậu huyền ảo, dung dị, ngôn từ và ý tưởng cháy sáng đằm tĩnh.” 

Thường Quán

 

Chữ của Nguyễn Thị Hải có chiều cao có chiều thâm có chiều lực lượng chữ nghĩa. Nhưng không phung phí, không phung phá. nàng lọc và lựa chữ lấy đà tung tẩy hồn thơ một cách lễ độ, dò dẫm bứt phá các loại tường tâm trí.


Nội lực suy tưởng triết lý thi ca và tài năng vận dụng chữ nghĩa của Nguyễn Thị Hải làm cho tôi mong chờ đâu là sự ra đời của một tài năng thơ có thể vạch được một đường thơ gây sự chú ý.”

— Lệ Thị Huệ