Dân cư Thăng Long – Hà Nội

350,000

Cuốn sách Dân cư Thăng Long thuộc mảng sách Địa lý trong “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến của hai tác giả GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức và GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh. Họ là những nhà khoa học đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về địa lý dân cư Việt Nam nói chung và địa lý dân cư thành phố Hà Nội nói riêng.
Ở cuốn sách này, với quan điểm tổng hợp, với nguồn tư liệu và số liệu phong phú, cập nhật, các tác giả đã giới thiệu quá trình hình thành và phát triển cộng đồng dân cư, dân tộc của Thăng Long – Hà Nội theo suốt chặng đường ngàn năm lịch sử. Đây là công trình nghiên cứu có chọn lọc và hệ thống về đặc điểm phân hóa trong không gian và biến đổi theo thời gian về nhân khẩu, dân cư, lao động và di cư trên địa bàn Hà Nội.
Qua cuốn sách bạn đọc có thể tìm hiểu về những thay đổi của cơ cấu dân cư Hà Nội về nhiều khía cạnh như cơ cấu sinh học, cơ cấu xã hội – nghề nghiệp… và những tác động của cơ cấu này đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó bạn đọc cũng có thể tìm hiểu về đặc điểm phân bố dân cư gắn liền với các đặc điểm của quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Các làng của Hà Nội mang đặc trưng của làng đồng bằng Bắc Bộ đang biến đổi cả về không gian cư trú, không gian sản xuất và không gian văn hóa dưới tác động của quá trình đô thị hóa – hiện đại hóa. Cuốn sách cũng đề cập đến những vấn đề khác nữa như về các giai đoạn đô thị hóa, sự phát triển của dân số đô thị ở Hà Nội, di cư trên địa bàn Hà Nội.

icons8-exercise-96 chat-active-icon