Duy Thức Học

63,000

Tập sách này tóm tắt những bài giảng về “Duy Thức Học” mà thầy Thạc Đức đã giảng tại lớp tam niên trung học của Phật Học Đường Nam Việt.

Nội dung bài giảng gồm có 3 phần:

  1. Đối tượng và phương pháp Duy thức học
  2. Nhu yếu thành lập Duy thức học
  3. Những giải quyết của Duy thức học

Cuối sách là phần Phụ lục-Lợi ích của Duy thức học

  1. Phá trừ mê chấp nghiệp báo
  2. Thành lập sinh hoạt giác ngộ Trí tuệ
Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon