Khai Thị – HT Tuyên Hoá (Bộ 6 quyển)

520,000

“Khai thị 1 ~6” gồm những lời giảng dạy của Hòa thượng Tuyên Hóa về các đạo lý căn bản như: nhân cách làm người đối với gia đình, xã hội và nhân loại trên thế giới. Với những dẫn dụ thiết thực, Hòa thượng tha thiết kêu gọi chúng ta nên xem trọng nhân nghĩa đạo đức và giữ tâm bình khí hòa trong các sinh hoạt hằng ngày. Vì đó cũng là một trong những phần chánh khí giúp cho thế giới hòa bình.

icons8-exercise-96 chat-active-icon