KIẾN TRÚC PHÁP – ĐÔNG DƯƠNG NHỮNG VIÊN NGỌC QUÝ TẠI HÀ NỘI – BÌA CỨNG IN MÀU – TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I

700,000

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I là nơi lưu trữ tài liệu về thời Pháp thuộc tới trước 1945. Nên năm nào Trung tâm cũng ra sách về nhiều mảng đề tại. Lần này là về Kiến trúc Hà Nội thời Pháp.
KIẾN TRÚC PHÁP – ĐÔNG DƯƠNG
NHỮNG VIÊN NGỌC QUÝ TẠI HÀ NỘI
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
Bìa cứng in màu

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon