Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại

69,000

Giáo trình Lịch sử Triết học Ấn Độ cổ đại được biên soạn phục vụ đào tạo cử nhân Triết học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các độc giả có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về triết học, văn hóa Ấn Độ..
Đối tượng nghiên cứu của môn học là lịch sử quá trình hình thành và phát triển các tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại.

icons8-exercise-96 chat-active-icon