Ngữ Pháp Tiếng Phạn

105,000

Tiếng Phạn xuất hiện sớm nhất cách đây trên ba ngàn năm trăm năm với những từ lần đầu tiên có mặt trong một văn bản dạy về thuật cưỡi ngựa của tiếng Hit-ti, tìm thấy tại vùng Anatolia của nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

Đến thế kỷ chúng ta, do điều kiện giao lưu với toàn thế giới được mở rộng, việc học tập, nghiên cứu các vùng đất trước đây chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ như Chiêm Thành, thủy Chân Lạp mà ngày nay đã trở thành một bộ phận không thể phân ly của Tổ quốc cùng với việc nghiên cứu kinh điển Phật giáo và văn học Ấn Độ, được tiến hành rộng rãi và qui mô, nên trước mắt phải có một bộ Ngữ pháp tiếng Phạn để phục vụ cho yêu cầu học tập và nghiên cứu.

Vì thế, chúng tôi cho tập hợp lại giáo tài bộ môn Phạn văn do chúng tôi giảng dạy tại đại học Vạn Hạnh trong nhiều năm sơ bộ chỉnh lý và soạn thành cuốn ngữ pháp tiếng Phạn mà quí vị đang có.

Danh mục: Từ khóa:
icons8-exercise-96 chat-active-icon