NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO BỐI CẢNH HÌNH THÀNH NHỮNG GIÁO LÝ BAN ĐẦU

233,000

Nguồn gốc Phật giáo
Bối cảnh hình thành những giáo lý ban đầu

Phật Học Tinh Hoa Thế Giới là dự án tuyển chọn, dịch thuật các tác phẩm nghiên cứu Phật học cập nhật và hàn lâm từ các chuyên gia Phật học hàng đầu nhân loại, tại các đại học hàng đầu thế giới: Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Chicago, Berkeley, Stanford… với mong muốn truyền tải tri thức Phật giáo đến đông đảo bạn đọc, làm tài liệu nghiên cứu Phật giáo, tôn giáo chuyên sâu ở Việt Nam.

Nguồn gốc Phật giáo: Bối cảnh hình thành những giáo lý ban đầu là cuốn sách đầu tiên mở đầu cho series này, nằm trong tủ sách Sự Hình Thành Phật Giáo. Cuốn sách sẽ thảo luận về các học thuyết và chủ đề quan trọng khác nhau trong Phật giáo sơ khai. Đây là ấn bản thứ hai của có cập nhật, sửa chữa, với nội dung thể hiện quan điểm mới mẻ về kinh điển Phật giáo cổ xưa và đưa ra những gợi ý về vấn đề các giáo lý đã được phát triển ra sao. Cuốn sách trình bày hai chủ đề: Đầu tiên, tác phẩm này lập luận rằng chúng ta không thể hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu không hiểu được rằng Ngài đang tranh luận với các đạo sư tôn giáo khác, đặc biệt là các vị Bà-la-môn. Tiếp theo, cuốn sách tìm hiểu về ẩn dụ, phúng dụ, và y tự diễn nghĩa. Tác phẩm đã khám phá ra rằng các thế hệ đệ tử tiếp nối Đức Phật đã tạo ra sự đặc trưng và phát triển giáo lý rất xa so với dự định ban đầu của Ngài.

icons8-exercise-96 chat-active-icon