Nhật Bản Tư Tưởng Sử

180,000

Lịch sử tư tưởng Nhật Bản xây dựng trên một quá trình dung hòa văn hóa cũ và mới. Kể ra, văn hóa cố hữu của Nhật Bản là văn hóa cố hữu của Nhật Bản, Văn hóa Trung Quốc là của riêng Trung Quốc, và văn hóa Âu Châu là chỉ phù hợp với nếp sống của người da trắng, nếu phân tách ra ba chân trời cá biệt thà quả là ba màu sắc đầy mâu thuẩn. Ấy vây mà, khi văn hóa Trung Quốc và Âu châu u nhập vào đến quần đảo để tiếp với những cái gì là cố hữu của Nhật Bản thì mâu thuẩn lại chuyển thành dung hòa, không còn có chi là ngan trái, hỗn tạp.

còn 50 hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon