Nho Học Và Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam

200,000

Nho học lịch sử tư tưởng Việt Nam là một công trình tiếp nối trong Tủ sách Triết học của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, như: Khái lược lịch sử tư tưởng Việt Nam (2015); Hành trình của Trần Đức Thảo. Hiện tượn học và chuyển giao văn hóa (2016); Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (2016); Ý thức luận (2018); Vật chất và kí ức (2018); Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam (2020)Đây đều là những ấn phẩm có giá trị học thuật, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập chuyên ngành Triết học nói riêng và các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam là công trình tuyển chọn các bài nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Tài Thư đã được công bố trong một số sách, các tạp chí nghiên cứu, các kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Nội dung xuyên suốt cuốn sách chủ yếu là về Nho học và các vấn đề của Nho học trong mối quan hệ với lịch sử tư tưởng Việt Nam. Quý độc giả sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những nội dung tư tưởng của Nho học từ khi nó được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử – xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại; về mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, tinh thần của dân tộc trong lịch sử; về một số nhà tư tưởng tiêu biểu của Nho học Việt Nam; về một số nhà tư tưởng tiêu biểu học Nho học Việt Nam; về những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam hiện đại.

Danh mục:
icons8-exercise-96 chat-active-icon