NXB Trẻ – DỊCH HỌC TINH HOA, CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TS Thu Giang)

240,000

DỊCH HỌC TINH HOA và CHU DỊCH HUYỀN GIẢI là 2 tác phẩm nghiên cứu kinh Dịch và ứng dụng kinh Dịch của tác giả Thu Giang. Nếu Dịch Học Tinh Hoa trình bày những cốt lõi căn cơ của kinh Dịch để giúp những người mới tìm hiểu kinh Dịch có được một nền tảng vững chắc thì Chu Dịch Huyền Giải là một phương pháp ứng dụng kinh Dịch trong vấn đề nhận định các hiện tượng của vũ trụ và xã hội theo thuyết chu kỳ, tứ tượng của kinh Dịch. Hai tác phẩm là mối quan hệ hỗ tương giữa học và hành hòng mang lại giá trị thực dụng của việc học Dịch.

icons8-exercise-96 chat-active-icon