TÂM LÝ XÃ HỘI HỌC TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI (BÌA CỨNG)

239,000

Tâm Lý Xã Hội Học Trong Cuộc Sống Hiện Đại Bìa Cứng – Tâm lý học xã hội đóng góp những tri thức sâu sắc về tác động lâu dài của ảnh hưởng xã hội, các mối quan hệ và quá trình tư duy đối với hành vi. Sách gồm 11 chương: Chuyên ngành Tâm lý học xã hội

icons8-exercise-96 chat-active-icon