Thế Giới Phật Giáo (Bản Phổ thông) – John Powers

559,000

“Kết hợp bề rộng và chiều sâu, cuốn sách tuyệt vời này bàn luận về Phật giáo ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô. Các bài luận trong ba phần đầu bao gồm lịch sử – chính trị, tôn giáo – triết học và xã hội học, phần cuối cùng dành cho tiểu sử. Thay vì xác định địa lý vị trí, cuốn sách này xem xét toàn bộ thế giới Phật giáo, từ nguồn gốc ở Ấn Độ đến lan rộng sang phương Tây. John Powers (nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Úc) đã tập hợp các học giả hàng đầu trong từng lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo, và kết quả là một cuốn sách có thể dễ dàng phục vụ như một cuốn sách giáo khoa chính cho đại học; các bài tiểu luận riêng lẻ có thể phục vụ các học giả và nhà nghiên cứu chuyên sâu. Nhìn chung, Thế giới Phật giáo phục vụ cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau.”
NA Weiss, Đại học Naropa, tạp chí CHOICE tháng 10 năm 2016.
Thế giới Phật giáo là một khái niệm đa diện và năng động, thay đổi theo hoàn cảnh lịch sử và những ý tưởng mới. Được biết là Đức Phật đã khuyên các đệ tử của mình nên điều chỉnh giáo lý của người phù hợp với các đối tượng thính chúng với các khuynh hướng cá nhân khác nhau, và điều bắt buộc này đối với việc lặp đi lặp lại giáo pháp một cách khéo léo đã là một đặc điểm phổ biến trong thế giới Phật giáo ngay từ đầu. Quá trình này tiếp tục cho đến ngày nay, và mỗi chương của cuốn sách minh họa một khía cạnh của thực tế đó.
Về cuốn sách Thế giới Phật giáo
Thế giới Phật giáo là một tuyển tập các bài viết về văn hóa và tu hành Phật giáo trên thế giới, khảo sát sinh động và cập nhật về Nghiên cứu Phật giáo cho sinh viên cũng như học giả.

Thế giới Phật giáo khám phá các loại hình Phật giáo trong khu vực và các chủ đề cốt lõi bao gồm Phật tính, nghi lễ và hành hương.
Phần I: Thế giới Phật giáo theo dòng lịch sử và địa chính gồm 7 bài viết của các tác giả khác nhau.
Phần II: Thế giới Phật giáo trong phạm trù Triết học – Tôn giáo, gồm 10 bài viết của các tác giả khác nhau.
Phần III: Xã hội Phật giáo thế giới, gồm 11 bài viết.
Phần IV: Tiểu Sử, gồm 13 bài viết về 14 nhân vật Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhất, đặc trưng nhất, và đại diện cho Phật giáo

icons8-exercise-96 chat-active-icon