Thơ Đường (Bộ 3 quyển)

378,000

  • Quyển 1 in vào năm 1965, quyển 2 in vào năm 1970, quyển 3 in vào năm 1973.
    Quyển 1 tuyển dịch theo thời gian (Sơ Đường – Trung Đường – Thinh Đường – Vãn Đường) gồm 108 bài, cuối quyển có hoạ phẩm chân dung của một số thi nhân tiêu biểu. Quyển 2 chỉ tập trung vào tác phẩm của Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị; tổng cộng 110 tác phẩm. Quyển 3 phân loại theo thể thơ: ngũ ngôn tuyệt cú, thất ngôn tuyệt cú, ngũ ngôn luật thi, ngũ ngôn cổ phong, thất ngôn cổ phong. Mỗi quyển đều có tiểu sử, tiểu truyện của các tác giả có tác phẩm được tuyển dịch trong sách.
icons8-exercise-96 chat-active-icon