Thơ Nguyễn Đề tuyển

144,000

THƠ ĐI SỬ NGUYỄN ĐỀ: HOÀNG HOA ĐƯỜNG ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH

Từ năm 1995, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề do Nguyễn Thị Phượng chủ biên được Nhà xuất bản
Khoa học Xã hội Hà Nội xuất bản ra mắt bạn đọc đến nay đã hơn 20 năm. Công trình ấy đã tuyển chọn giới thiệu 143 bài thơ trong toàn bộ thơ chữ Hán của Nguyễn Đề, chủ yếu chọn dịch các bài thơ được sáng tác ở trong nước. Có thể nói đây là công trình đầu tiên và cũng là duy nhất về thơ Nguyễn Đề đến trước thời điểm tập sách này ra mắt độc giả.

Vấn đề phiên dịch, giới thiệu thơ Nguyễn Đề cho đến nay vẫn là công việc cần thiết, nhất là những sáng tác văn học trong thời đại triều Tây Sơn. Vì vậy, tập sách này như một sự bổ sung giới thiệu các sáng tác văn học thời Tây Sơn, đặc biệt là thơ đi sứ của một cựu thần triều Lê có thời gian cộng tác với tân triều Tây Sơn – Nguyễn Đề.

icons8-exercise-96 chat-active-icon