Trung Quốc Tư Tưởng Sử Luận

480,000

“Ba công trình của Lý Trạch Hậu gồm: Trung Quốc cổ đại tư tưởng sử luậnTrung Quốc cận đại tư tưởng sử luận, Trung Quốc hiện đại tư tưởng sử luận, được dịch giả Nguyễn Quang Hà dịch và NXB Thế giới in gộp làm 1 tập sách với tên gọi Trung Quốc tư tưởng sử luận dày 1.176 trang, khổ 19 x 27cm.

Thực tế cho thấy, việc dịch thuật những tác phẩm triết học và lịch sử tư tưởng Trung Quốc đến nay chưa nhiều. Chính vì lẽ đó nên phương pháp và cách nhìn còn hạn chế. Đặc biệt, vấn đề lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại đương nhiên là chưa có điều kiện trình bày một cách hệ thống. Hơn nữa, vài thập kỷ gần đây, trên thế giới có nhiều biến động phức tạp trong đó có những biến động về chính trị và kinh tế. Trên phương diện học thuật, sự phát triển của nhiều bộ môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đã góp phần cung cấp những cứ liệu khoa học quan trọng vào việc đánh giá lịch sử và có nhiều kiến giải, nhận thức mới so với trước đây.

Đánh giá về bản dịch này, PGS.TS. Đinh Khắc Thuân, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng: “Bản dịch của ba tập sách này được gọi chung là Trung Quốc tư tưởng sử luận do Nguyễn Quang Hà dịch, chú khá tốt, nội dung phong phú, có giá trị tham khảo tốt đối với việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng Trung Quốc”…” (Trích bài viết Trung Quốc sử luận của Kiều Mai Sơn trên http://nongnghiep.vn/).

Hết hàng

icons8-exercise-96 chat-active-icon