Tuyển Tập Dòng Văn Phan Huy – Nhánh Sài Sơn (Bộ 2 cuốn)

1,500,000

Tập I ngoài Lời nói đầu của Nhà xuất bản, bài nghiên cứu về dòng văn, phần Tác phẩm tuyển chọn tuyển tác phẩm của bốn tác giả Phan Huy Cận, Phan Huy Ích, Phan Huy Ôn và Phan Huy Thực.

Tập II tuyển tác phẩm của hai tác gỉa Phan Huy Chú, Phan Huy Vịnh và cuối sách là Phần phụ lục gồm : Niên biểu dòng văn Phan Huy; Bảng tra cứu tên đất, tên người, tên tác phẩm; Bản đồ đường đi sứ của Phan Huy Vịnh; Sắc phong của dòng họ Phan Huy; Bản dịch thơ ngự chế của vua Tự Đức viết cho sứ đoàn của Phan Huy Vịnh và Thư mục tài liệu tham khảo; Nguyên bản Hán văn Hoa thiều ngâm lục của Phan Huy Chú.

Dòng văn Phan Huy là một di sản văn hóa phong phú, đóng góp trên nhiều lĩnh vực cho nền văn hóa khoa học nước nhà. Riêng với Thăng Long, dòng văn Phan Huy cùng với dòng văn Ngô Thì đã làm nên một mảng màu rực rỡ nhất của bức tranh văn hóa trên mảnh đất ngàn năm văn vật.

icons8-exercise-96 chat-active-icon