Việt Sử Tiêu Án (Từ Hồng Bàng Đến Ngoại Thuộc Nhà Minh)

114,000

“Việt sử tiêu án” là tác phẩm phê bình lịch sử, do Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ (1726 – 1780) viết. Tác phẩm nêu lên những nghi vấn và quan điểm về những nghi án trong sử Việt qua các bản cựu sử từ đời Hồng Bàng đến hết thời kỳ Minh thuộc (1428).

Ngô Thời Sỹ, tự là Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (sau thuộc tỉnh Hà Đông, và nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông đỗ Tiến sỹ đời Cảnh Hưng thứ XXVII, Tây lịch năm 1766 triều đại nhà Lê.

Cho dù một số quan điểm trong cuốn sách chưa được chính xác tuyệt đối nhưng cũng chứng tỏ trong tinh thần truyền thống Việt Nam luôn có yếu tố khoa học cầu chân

icons8-exercise-96 chat-active-icon