Bang giao Việt – Thanh thế kỷ XIX

280,000

Nội dung:
Lời nói đầu
Diễn biến ngoại giao Thanh – Việt thế kỷ XIX
Ngoại giao Thanh – Việt thế kỷ XIX – Thực tế và huyền thoại của liên hệ tông phiên
Từ An Nam sang Việt Nam: Lễ phong vương cho vua Gia Long
Quốc ấn – Từ “An Nam quốc vương” đến “Việt Nam quốc vương”
Lược truyện chí sĩ họ Bùi
Từ lá thư khiêu chiến của Lưu Vĩnh Phúc đến cái chết của Henri Rivière
Những nỗ lực sau cùng của triều đình Tự Đức
Mật nghị Thanh – Việt cuối triều Tự Đức
Những lá thư cầu viện sau cùng của vua Tự Đức
Phái đoàn Nguyễn Thuật trước chiến tranh Trung – Pháp
Từ tờ chiếu Cần Vương đến lá thư cầu viện của vua Hàm Nghi

icons8-exercise-96 chat-active-icon