Các Đời Đế Vương Trung Quốc

137,000

Cuốn sách trình bày tóm tắt về quá trình hình thành, phát triển và tan rã của mấy trục triều đại khác nhau, về lí lịch giản lược của hơn 280 đời Đế Vương và thống kê 840 niên hiệu từng được sử dụng trong lịch sử Trung Quốc; dẫu nhìn từ góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận được rằng, đây là một công trình biên soạn rất công phu.

Nhờ khả năng và điều kiện của riêng mình, Nguyễn Khắc Thuần đã trực tiếp tiến hành khai thác mọi thông tin từ hàng loạt bộ chính sử và nhiều thư tịch cổ khác của Trung Quốc.

icons8-exercise-96 chat-active-icon