Chu Dịch Đại Truyện

75,000

Chu Dịch gồm hai phần: Kinh và Truyện. Cuốn sách này giới thiệu phần truyện tập trung vào:

Văn ngôn: giảng rộng thêm về hai quẻ Càn và Khôn
Hệ từ (Thượng và Hạ): trình bày vũ trụ quan và nhận thức luận của người Trung Quốc cổ đại, giúp người đọc hiểu được ý nghĩa của “Quái Từ” và “Hào Từ”.
Thuyết quái: phân tích ý nghĩa tượng trưng cơ bản của Bát Quái.
Tự quái: giải thích 30 quẻ ở Thượng Kinh, 34 quẻ ở Hạ Kinh.Tạp Quái: thuyết minh ý nghĩa của từng quẻ.
Cuốn sách giúp ta hiểu nhiều hơn về Triết học cổ đại Phương Đông.

icons8-exercise-96 chat-active-icon