CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN VỀ HÀ NỘI

600,000

Trong hơn 100 năm nhiều biến động (1802 – 1945), vùng đất Hà Nội – nơi từng được nhiều triều đại định đô có sự thay đổi lớn về vị trí hành chính, trở thành trấn thành rồi một tỉnh hành chính. Tuy nhiên “Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội” cho thấy vị trí địa – chính trị, vị thế đối ngoại quan trọng của Hà Nội trong chiến lược ngoại giao của vương triều Nguyễn và các giá trị văn hóa lâu đời được tích hợp ở Hà Nội không bị lu mờ. Sách cũng phản ánh những vấn đề nội chính của Hà Nội trong thể chế quân chủ – thuộc địa và số phận người Hà Nội trong biến động xã hội.

Phần Phụ lục giới thiệu một số bản Dụ của vua Đồng Khánh, Bảo Đại về các vấn đề của Hà Nội được dịch trong khối tài liệu tiếng Pháp (tại Việt Nam và Lưu trữ Hải ngoại Pháp Aix–en- Provence). Cuối sách có các Bảng tra cứu theo chủ đề, theo xuất xứ văn kiện, theo địa danh. Có thể nói cuốn sách “Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội” ra đời góp thêm một tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu về lịch sử Thăng Long – Hà Nội trên một chiều cạnh mới.

icons8-exercise-96 chat-active-icon