Giáo dục Pháp – Việt ở Bắc Kỳ 1884 – 1945

135,000

GIÁO DỤC PHÁP – VIỆT Ở BẮC KỲ (1884-1945)
Văn hóa và giáo dục Việt Nam đã trải qua hai biến cố quan trọng trong lịch sử: lần đầu tiên vào thế kỷ XI, khi Nho giáo chính thức được chấp nhận và dần thâm nhập vào đời sống tinh thần cũng như học vấn của người Việt; lần thứ hai diễn ra sau đó chừng tám thế kỷ, khi văn hóa và giáo dục Pháp theo gót đội quân viễn chinh tràn vào nước ta. Nền giáo dục kiểu mới ở Việt Nam được hình thành trong làn sóng hiện đại hóa, Âu hóa ấy như một trào lưu không thể cưỡng nổi diễn ra khắp châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.
Ra đời trong bối cảnh thực dân, sự hình thành và phát triển của giáo dục kiểu mới ở Việt Nam có một số đặc điểm lý luận và thực tiễn cần được tìm hiểu nghiên cứu. Đó cũng chính là động lực cho sự ra đời cuốn sách Giáo dục Pháp – Việt ở Bắc Kỳ (1884-1945) của Tiến sĩ Trần Thị Phương Hoa.

icons8-exercise-96 chat-active-icon